Felmérőkre fel! 3.

Felmérőkre fel!

Ellentétes jelentésű, igekötős igék szerepelnek a Nálam van a …. játékban.

A játékot kártyákra vágjuk és kiosztjuk. A Nálam van a kezdés lappal indul a játék. Mindig az ellentétet tartalmazó kártya következik. Nem csak fokozott figyelmet igényel, de a játék közben az ellentétek keresésén túl a rendszeres olvasással javul a helyesírás is!

Nálam van az ellentét itt!

Megnyitható és letölthető játék, megnyitása rákattintással!

Tartalma:

kitesz- bevesz                                                                         megszid- megdicsér

összecsuk- szétnyit                                                              pitymallik- alkonyodik

kimegy- bejön                                                                        meggyújt- elolt

hozzátesz- elvesz                                                                  elaltat- felkelt

elront- megjavít                                                                    idehoz- elvisz

kitágul- összemegy                                                               kiabál- hallgat

felépít- lerombol                                                                   megszólal- elhallgat

összekócol- kifésül                                                               megszületik- meghal

becsomóz- kiold                                                                    megvesz- elad

kitár- becsuk                                                                          összevész- kibékül

kinyit- bezár                                                                           feláll- leül

felhúz- lenyom                                                                       meggyógyít- megbetegít

betol- kihúz                                                                             takarékoskodik- pazarol

szétszed- összerak                                                               bekapcsol- kikapcsol

bekoszol- kitisztít                                                                megrövidít- megtold

Az igekötős igékről tanultakat fel kell eleveníteni.

Igekötős ige
Az ige egyik fajtája, amely során az igekötő a cselekvést, történést, létezést, stb. kifejező alapige jelentését módosítja. Így kifejezheti a cselekvés irányát: felmegy, lemegy; a cselekvés kezdetét: megkezdődött; felsír; befejezettségét: letesz, beletörődött; a cselekvés tartós jellegét: átutazunk, elváltunk; és pillanatnyi cselekvést: megtorpant, felugrik. Ha az igekötő az ige előtt áll, akkor mindig egybeírjuk, ha az ige után áll, akkor külön.( Sulinet)

A Nálam van a…. feladat igéivel tovább játszhatunk. Lehet például szótagolni azokat, vagy jövő időbe tenni esetleg szám személy változtatásával. Vagy tiltó mondatokban, felszólító módot alkalmazni, mert azokban is elválik az ige és az igekötő. Megfigyeltethető, hogy az ellentét tagadása milyen jelentéssel bír.

Pl.:páros játék, szereplők: anyuka és gyereke

Anyuka: Kisfiam, ne rombold le a testvéred várát!

Gyerek: De anyu, én nem csak lerombolom, hanem fel is építem! stb.

Helyesírás gyakorlása igekötős igékkel:

felhajtja, elmondjuk, meghallja, elaludt, kihordja, meglátszik, leszidta, bekiáltják, feladja,
megkínálja, eltévedtek, elrontja, lekapkodja, elfutsz, megszeretsz, hallgatja, kivédjem,
összepiszkolja, eljátszik, megszámolja, kinyitja, felébredt, kiszáradt, megkarcolja, elhallgatsz

  • Csoportokba rendezhetjük az igéket a szóelemzés alapelve szerint. Mely betűket mondunk másképp, mint ahogyan azt leírjuk?                      ( Csoportok: tj, dj, tsz, lj, dt, )
  • tegyük felszólító módba: számolja meg!
  • jövő időbe: ki fogja nyitni
  • tagadjuk: nem karcolja meg
  • Keressük a játék igéi között a kakukktojást! Mely igék nem igekötősek?

Az igekötő megváltoztatja az ige jelentését! Magyarázzuk meg, mit jelent:

kijátszik:


eljátszik:


megjátszik:


átjátszik:


összejátszik:


lejátszik:


stb.

 

Megosztom!