Legszebb szavaink

  Melyek lehetnek legszebb szavaink? A magyar nyelv hete kapcsán gondolkodtam el nyelvünk és szavaink szépségén. Vajon mindenki ugyanazokat a szavakat tartja szépnek? Biztosan nem. Feltételezésem szerint legszebb szavaknak többségünk a szeretet és szerelem szót tartja. Lássuk, így van-e? Kosztolányi Dezső így ír erről 1933. november 19-én a Pesti Hírlapban: „Erre komolyan nem lehet felelni. Olyan, mintha azt kérdeznék tőlünk, hogy melyik a zongora legszebb hangja. Minden a ha...
Read More

Ómagyar Mária-siralom és az sms-nyelv

  Nyelvünk fejlődése az Ómagyar Mária-siralomtól a mai sms-nyelvig óriási változáson ment keresztül. A magyar az anyanyelvem, Magyarországon élek, mégis néha az az érzésem, hogy nehezen értem ezt a nyelvet. Mikor iskolás voltam, tanáraim sokat tettek annak érdekében, hogy tanítványaik az irodalmi nyelvet ismerjék. Tettük is a dolgunkat, igyekeztünk a magyart tökéletesen, választékosan használni. Azért titokban mi is beszéltünk  az általunk alkotott, és társainktól hallott szavakkal. E...
Read More

Szólások és testrészek, Kinél van a….

Találós kérdések Fejtsd meg, melyik szólásra gondoltam! Körülírom neked, és még segítséget is kapsz: minden szólásmeghatározásban testrészek bújtak el! Találd ki, melyik lehet! Nagyon takarékoskodik:................................................................................................................. Erélyesen, határozottan lép fel:...................................................................................................... Bátran kimondja, amit gondol:............
Read More

Milyen vagyok, mit csinálok, szólással

Melléknevekkel egészítsük ki a szólásokat! Milyen az, aki ...........................................? ................................................................................, mint a piaci légy. ................................................................................, mint az országút. ................................................................................, mint az ágyú. ................................................................................, mint...
Read More

Gondoltam egy közmondásra!

Tudod-e melyik közmondásra gondoltam?   Több lábú háziállat, mely ennek ellenére járás közben időnként bizonytalankodik. Távolabbra jutsz, ha csökkentett sebességgel haladsz. Nem örökbe adott ennivalót, vissza kell szolgáltatni. Apró, fekete fűszermag, aminek nagy ereje van. A hamisan szólót gyorsabban beérik, mintegy rossz lábú háziállatot. Aki jól készíti a fekhelyét, jól tölti az éjjelét. A repülő állatot a testét fedő "ruházatról", a fejlettebb lényt társáról ism...
Read More

Szólások, közmondások

Fürge, mint a gyík. Fehér, mint a hó. Ezek a szóláshasonlatok a köznyelvivel megegyező tartalmúak. Pontosan azt jelentik, ami bennük le van írva. A gyík fürge állat, ha hozzá hasonlítok valakit, az is gyors lehet. A hóról mindenki tudja, hogy fehér, így említésekor a fehér szín jut az eszünkbe. Ezeknek a szólásoknak a használata képekkel teszi szemléletessé a jelentést. Ártatlan, mint a ma született bárány. Borsot tör az orra alá. Kicsi a bors, de erős. A kákán is csomót...
Read More

Felvételi lesz jövőre is!

  Felvételi pedig lesz jövőre is! Mindhárom évfolyam felvételije tartalmazott az idén is szólásokkal, közmondásokkal kapcsolatos feladatokat. Most is, mint minden évben, a gyerekek nehéznek ítélték, mert hétköznapi nyelvhasználatunk egyszerűbbé vált, nem használjuk  ezeket a stílusunkat, beszédünket érzékletesebbé, színesebbé tévő hagyományos elemeket. Az iskolai tananyag is elvétve kéri egy-egy szólás, közmondás alkalmazását, azért előfordul, például tanulság megfogalmazására. Ahhoz,...
Read More

Szólások: Ezt jelentik a szavak!?

Gyakran használunk az egyszerű, hétköznapi szavak helyett több szóból álló szókapcsolatokat, ezzel színesebbé, érzékletesebbé, élvezetessebbé téve beszédünket. Ezek az állandó szókapcsolatok. A bennük elhelyezkedő szavak állandóak, de ragozhatóak, módosíthatóak. Jelentésük azonban állandó. A baj, csak akkor kezdődik, mikor valaki nem ismeri ezeket a szólásokat, azok értelmezését, jelentését. Ilyenkor történik meg az, hogy nyelvi zavar keletkezik a szó szerinti és az átvitt értelmezésben. Ezeke...
Read More

Szólások, közmondások a felvételin

Szinte mindegyik felvételi feladatlap tartalmaz olyan feladatot, amelynél a szólások, közmondások ismeretéről és azok jelentéséről kell a gyerekeknek számot adniuk. Mindegy melyik évfolyam, egyformán megtalálhatóak ezek a nehéz, sokszor még a felnőtteknek is fejtörést okozó feladatok. Mindenki küzd velük, mert hétköznapi nyelvünkben ritkán használjuk a közmondásokat, az iskolai tananyagokban is kevés lehetőség adódik a gyakorlásukra. Ezt a néhány feladatot az előző évek feladatlapjairól gyűj...
Read More

Szólások: Rossz pénz is megnyalja a sót

Vén kecske nem vész el. Az összekevert közmondásokat állítsuk helyre! (Rossz pénz nem vész el. Vén kecske is megnyalja a sót.) O. Nagy Gábort idézve: "A szólások és közmondások nyelvünk virágai." A közmondások ismerete a nyelv tökéletes ismeretéhez szükséges. A közmondások és szólások nyelvünk kincsei, illik vigyázni rá, ezért használnunk  kellene azokat beszédünkben. Gyorsuló világunkban nincs idő szépen, mívesen beszélni, így egyre inkább felejtődnek nyelvünknek ezek az értékei. Rejtvényt kés...
Read More