Nyelvtörők

A nyelvtörő egy olyan – általában tréfás – kifejezés, mondat, rövid szöveg vagy vers, amelynek célja, hogy minél nehezebben lehessen tisztán kimondani. Ennek elérésére olyan egymás utáni szavakat tartalmaz, amelyek nagyon hasonló, könnyen eltéveszthető beszédhangok sorából állnak. A nyelvtörőket minél gyorsabban kell hibátlanul kimondani. Nyelvtörők minden nyelvben léteznek, és egyaránt hasznosak az anyanyelvi beszélők, valamint az idegennyelv-tanulók számára a helyes beszéd elsajátításában és g...
Read More

Portré: Mariann, a nélkülözhetetlen segítő

  Mariann a nélkülözhetetlen segítő A tanító minden tudását beveti, hogy tanítványai játékosan és eredményesen fejlődhessenek az iskolában. Vannak olyan területek mégis, amelyekkel jó szándéka ellenére sem birkózik meg. Ennek az oka, hogy azon a területen ő nem szakember. Ezért jó, hogy munkáját kiegészítve, szakemberként ott van az iskolában például a logopédus. A beszédhiba sok esetben akadályozza az olvasás tanulását, mivel a logopédus a makacsabb esetekben az óvodában nem végez a hang...
Read More

Ómagyar Mária-siralom és az sms-nyelv

  Nyelvünk fejlődése az Ómagyar Mária-siralomtól a mai sms-nyelvig óriási változáson ment keresztül. A magyar az anyanyelvem, Magyarországon élek, mégis néha az az érzésem, hogy nehezen értem ezt a nyelvet. Mikor iskolás voltam, tanáraim sokat tettek annak érdekében, hogy tanítványaik az irodalmi nyelvet ismerjék. Tettük is a dolgunkat, igyekeztünk a magyart tökéletesen, választékosan használni. Azért titokban mi is beszéltünk  az általunk alkotott, és társainktól hallott szavakkal. E...
Read More