Szólások: Ezt jelentik a szavak!?

Gyakran használunk az egyszerű, hétköznapi szavak helyett több szóból álló szókapcsolatokat, ezzel színesebbé, érzékletesebbé, élvezetessebbé téve beszédünket. Ezek az állandó szókapcsolatok. A bennük elhelyezkedő szavak állandóak, de ragozhatóak, módosíthatóak. Jelentésük azonban állandó.

A baj, csak akkor kezdődik, mikor valaki nem ismeri ezeket a szólásokat, azok értelmezését, jelentését. Ilyenkor történik meg az, hogy nyelvi zavar keletkezik a szó szerinti és az átvitt értelmezésben.

Ezeken a képeken a látvány és a jelentés megegyezik, így nem támad kavarodás. Ezek a szóláshasonlatok pl.:

  • Fehér, mint a hó.
  • Fürge, mint a gyík.
  • Reszket, mint a nyárfalevél.

Ezeknél a szólásoknál már nem egyértelmű a látvány, az ismeret és a jelentés.

A látvány:                                               a bárány fehér és aranyos

                    az ibolya lila és illatos

                    a liba és a disznó háziállatok

A szólás:                                            Ártatlan, mint a ma született bárány.

                 Szerény, mint az ibolya.

                 Sok lúd disznót győz.

A gyerekeknek itt már segíteni kell, hogy a szólások jelentését értelmezni tudják.

Járt utat a járatlanért el ne hagyj!

Leteszi a lantot.

Borsot tör az orra alá.

A kákán is csomót keres.

Köti az ebet a karóhoz.

A jelentés itt már átvitt értelmű, a bennük található szavak jelentése módosult, képletes, átvitt értelmű szólások lettek.

A gyerekek számára a legnehezebben azok a szólások, közmondások értelmezhetőek, amelynek összetartozó szavai a valóságtól eltérő képeket hívnak elő.

Maga alatt vágja a fát.

Lakatot tesz a szájára.

Fény gyúlt a fejében.

Nem babra megy a játék.

Nagy kő esett le a szívéről.

Ég a keze alatt a munka.

Számukra nincs összefüggés a szavak által megjelenített kép és az átvitt értelem között. Ha az a célunk, hogy a gyerekek az élő beszédben is használjanak egy-egy szólást vagy közmondást, mindenképpen segítenünk kell az értelmezésben, és abban, hogy mikor kell ötletesen, érzékletesen használni azokat.

 

Megosztom!