Menjen vagy ne menjen? 2.

Az óvónők három-négy évig vannak gyermekünkkel.Ezalatt megismerik, fejlesztik gyermekünket, meg tudják mondani, hogy menjen vagy ne menjen iskolába. Én tanító vagyok, így arról tudok beszámolni, hogy az iskola milyen elvárásokkal közelít a gyermekhez. Nagyon fontos év, évek következnek az életében, segítsük , hogy ezek az iskolás évek sikeresek legyenek. Ehhez az első lépés, hogy megnézzük, alkalmas-e a mindennapos terhelésre, játszva, vidáman fogja teljesíteni a feladatokat? A szülői megfigyeléshez szeretnék szempontokat mutatni, amivel eldönthetjük, ha kétségeink vannak: iskola vagy óvoda.

Menjen vagy ne menjen iskolába?

 

Második rész

11.Rendben van-e a látása? Koordinált-e a szemmozgása?

A fej elmozdulása nélkül: szemmozgatás jobbra, balra, le, föl, rézsútosan. Mozgó tárgyak követése balról jobbra, jobbról balra stb.

Jó gyakorlat lehet a rajzon lévő állatok színezése, megnevezése. Fontos képességet gyakoroltat az olvasás, írás elsajátításához.

12. El tudja-e különíteni a jobb és bal irányokat, illetve helyesen használja-e a névutókat?

( asztal alatt, lámpa fölött, két szék közé stb.)

13.Képes-e adott mozdulatokat leutánozni, mozdulatsort ismételni, építés közben alakzatot lemásolni, rajzos sorozatot folytatni?

 

14. Képes-e mozgássorozatok elvégzésére (pl. taps-lépés-guggolás, gyöngyfűzés) ill. rajzminták követésére?

( ugróiskola, mozgásos mondókák, labdapattogtatás mondókával)

15. Képes-e irány követésére? Itt is eleinte nagymozgásban, később finommozgásban, papíron.

Pl.: haladás a társasjátékban

16. Megfelelő-e a szem-kéz koordinációja?

Ezt például célbadobás során figyelhetjük meg. Ide tartoznak még a másolásos feladatok is.( Én pont olyat rajzolok, mint apa!)

17. Biztosan különbözteti-e meg az alakot a háttértől?

(Mi van a képen hátrébb, mi előrébb? Egymásra rajzolt tárgyak elkülönítése.)Ha különböző színeket használunk, könnyebben felismerhetőek a formák. Nagyon fontos az olvasás elsajátításához.

 

18. Felismeri-e az azonos alakokat, színeket, nagyságokat, mennyiségeket?

(pl. különböző színű és nagyságú kockák válogatása.)

 

19. Az azonosságon túl felismeri-e a különböző­ségeket?

Szóban is fontos: ellentétpárok

  • kicsi -nagy
  • hosszú- rövid
  • széles-keskeny
  • óriás-törpe

Nem helyes az óriás ellentéteként a kicsi megnevezés.

20. Különböző hangokat meg tud-e különböztetni egymástól?

(pl. azonos hangzású szavakat: pl: kéz-kész, mind-mint)

Megosztom!